Zmiana Formatu „W Locie” WEBOMATIC

Zmiana Formatu „W Locie” WEBOMATIC

Wymiana dwóch formatów nie wiąże się już z nakładem pracy  i przestojem maszyny, odkąd maszyna termoformująca może być przełączana „w locie” między dwoma różnymi formatami za pomocą przycisku na sterowniku PLC. To nie tylko zmniejsza przestoje maszyny, ale również możliwe do popełnienia błędy, a co za tym idzie wpływa na wydajność produkcji. Jest tylko jeden warunek. Ten sam skok folii dla obu formatów i ta sama folia (dostępne już od modelu ML-C 3600).