WEBOMATIC CleanDesign

WEBOMATIC CleanDesign®

Aby sprostać najwyższym wymogom higieny, wszystkie maszyny pakujące WEBOMATIC zbudowane są zgodnie z WEBOMATIC CleanDesign®. Dzięki przemyślanej i zorientowanej na aplikację konstrukcji maszyny, takie zadania jak częste czyszczenie i konserwacja predykcyjna maszyn pakujących próżniowo WEBOMATIC są tak wygodne, jak szybkie. Wszystkie części maszyny mające znaczenie z punktu widzenia higieny są łatwo dostępne w celu dokładnego ich wyczyszczenia.

  • ukośne powierzchnie ułatwiają odprowadzanie płynów
  • łatwy dostęp do wszystkich istotnych higienicznie części
  • ciągłość szybkiego i łatwego procesu czyszczenia
  • unikanie trwałych zabrudzeń
  • bezproblemowe spłukiwanie
  • standardowe wyposażenie wszystkich modeli
  • wyposażenie standardowe, jeśli ma zastosowanie dla danego modelu