Polityka Prywatności

© PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie 2018 WEBOMATIC Maschinenfabrik GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cała zawartość tej strony internetowej podlega prawu autorskiemu i innym przepisom dotyczącym ochrony własności intelektualnej. Nie można jej kopiować, modyfikować ani wykorzystywać na innych stronach internetowych w celach handlowych lub dystrybucyjnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zakres
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu informowanie użytkowników tej witryny zgodnie z Federalną ustawą o ochronie danych i Ustawą o telemediach, o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony WEBOMATIC® Maschinenfabrik (Hansastrasse 119, 44866 Bochum). WEBOMATIC® Maschinenfabrik GmbH bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych i traktuje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie może być zasadniczo narażona przez luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona przed dostępem nieznajomych nie jest możliwa.


Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

WEBOMATIC® Maschinenfabrik GmbH lub dostawca strony zbiera dane o dostępie do strony i zapisuje je jako „logi serwera”, a te dane rejestrowane są w następujący sposób:

• Odwiedzona strona internetowa
• Czas w momencie dostępu
• Ilość danych przesłanych w bajtach
• Źródło / odniesienie z którego Państwo
• Używana przeglądarka
• Używany system operacyjny
• Używany adres IP

 

Zebrane dane służą wyłącznie celom statystycznym i ulepszeniu strony internetowej.  Jednak operator strony zastrzega sobie prawo do retrospektywnego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli konkretne dowody wskazują na nielegalne użycie. 


Formularze kontaktowe
Istnieje kilka sposobów skontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej (formularz lub e-mail). Jeśli chcecie się Państwo z nami skontaktować, wymagane są następujące informacje (*obowiązkowe). Wszystkie inne informacje są opcjonalne:

  • Imię *
  • Nazwisko *
  • Ulica*
  • Miasto*
  • Kod pocztowy*
  • Kraj *
  • Adres e-mail *

Użycie pól oznaczonych jako obowiązkowe służy wyłącznie do ukierunkowania na Państwa potrzeby. W celu dostarczenia Państwu odpowiednich informacji zbieramy i przetwarzamy również informacje podane dobrowolnie. Podane dane osobowe nie zostaną scalone z innymi danymi. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie usankcjonowane zainteresowanie wykonania usługi. Służy to wykonaniu umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęciu przedumownych działań, co jest dodatkową podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko będzie to możliwe do osiągnięcia celu i ich gromadzenie nie będzie już konieczne. Po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania, dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i (po upływie podatkowego i handlowego okresu przechowywania, jeśli dotyczy) zostaną usunięte.

Przetwarzanie danych osobowych
WEBOMATIC® Maschinenfabrik GmbH gromadzi, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub jeśli wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie danych. < br /> Dane osobowe to wszystkie informacje, które są używane do identyfikacji osoby i dzięki którym można się do Państwa zwrócić – na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. W dowolnym momencie można odwołać istniejącą zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail (  ). Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem.

Skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia ochrony danych zainteresowana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasza firma. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https: //www.bfdi .bund.de / DE / Infothek / Address_Links / Address_links-node.html .

Ciasteczka
Ta strona używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu. Państwa przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Stosowanie plików cookie zwiększa łatwość obsługi i bezpieczeństwo witryny. Popularne przeglądarki oferują opcję ustawienia, która nie zezwala na pliki cookie.  Uwaga: Nie ma gwarancji, że będą mieć Państwo dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli  dokonacie Państwo odpowiednich ustawień.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych

W kontekście korzystania z tej strony internetowej odpowiada:
WEBOMATIC® Maschinenfabrik GmbH
Hansastrasse 119
D-44866 Bochum
Tel: +49 (0) 2327 3099-0
info@webomatic.de
Dyrektor zarządzający: Ralf Bonk


Informacje, blokowanie, usuwanie 
Macie Państwo prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także w stosownych przypadkach, w kontekście obowiązujących przepisów prawa, macie Państwo prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych.

Prawa do przenoszenia danych
Macie Państwo prawo do wykorzystywania danych, które udostępniamy za Państwa zgodą lub w celu automatycznego przetworzenia umowy, należy je dostarczyć do siebie lub do strony trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zaistnieje potrzeba bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, będzie to możliwe tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, w przypadku informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Kontakt w sprawie ochrony danych

E-mail: Datenschutz@webomatic.de  
Telefon: +49 (0) – 2327 – 30 – 99 – 0

Usługa analizy internetowej Google Analytics 
Ochrona danych
Dane osobowe są szyfrowane i przesyłane przez Internet za pomocą certyfikatu https. WEBOMATIC® Maschinenfabrik GmbH zabezpiecza swoją stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione.

Ta strona korzysta z usługi „Google Analytics” dostarczonej przez Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA) do analizy korzystania z witryny przez użytkowników. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” – pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu. Informacje gromadzone przez pliki cookie są zwykle wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Ta strona korzysta z anonimizacji IP.  Adres IP użytkowników jest skrócony w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ta redukcja eliminuje osobiste odniesienie do Państwa adresu IP. Zgodnie z warunkami umowy, którą operatorzy stron podpisali z Google Inc., wykorzystują zebrane informacje do opracowania oceny aktywności na stronie oraz świadczenia usług związanych z Internetem.

Możecie Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookie na Państwa urządzeniu, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie ma gwarancji, że będziecie Państwo mieć dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli Państwa przeglądarka nie zezwala na pliki cookie. Ponadto możecie użyć Państwo wtyczki przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie informacji gromadzonych przez pliki cookie (w tym adres IP) do Google Inc. i używanie przez Google Inc. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Dowiedz się więcej o wykorzystywaniu danych Google tutaj Inc .: http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=d”> 

Mapy Google
Ta strona korzysta z produktu Google Maps dostarczonego przez Google Inc. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zautomatyzowanych danych gromadzonych przez jej przedstawicieli i osoby trzecie. Warunki korzystania z Map Google można znaleźć w „Warunkach korzystania z Map Google”. https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Adobe Typekit
Ta strona korzysta z czcionek strony Adobe Typekit. Typekit to usługa oferowana przez Adobe. Ta usługa zapewnia czcionki, które pojawiają się w przeglądarce internetowej użytkownika po wywołaniu serwera Adobe (w Stanach Zjednoczonych). W takim przypadku Adobe przechowuje przynajmniej IP przeglądarki terminala użytkownika tej witryny. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Typekit, do której można uzyskać dostęp tutaj: Polityka Prywatności Typekit

Prawa użytkownika: informacje, korekty i usuwanie
Użytkownik otrzyma na żądanie bezpłatne informacje na temat tego, które dane osobowe zostały zapisane. Jeśli Państwa żądanie nie jest sprzeczne z prawnym obowiązkiem zatrzymywania danych (np. retencja danych), macie Państwo prawo do poprawienia nieprawidłowych danych oraz do zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych.


Subskrypcja Newslettera (dostawca usługi The Rocket Science Group LLC)
The WEBOMATIC® Maschinenfabrik GmbH offeruje biuletyn w którym informuje o bieżących wydarzeniach i ofertach. Aby zarejestrować się w celu otrzymywania naszego biuletynu, stosujemy tzw. procedurę podwójnego wyboru. Oznacza to, że po zarejestrowaniu wyślemy do Państwa wiadomość e-mail na podany adres e-mail, na który prosimy o potwierdzenie, że chcecie Państwo otrzymywać newslettera. Jeśli nie potwierdzicie Państwo rejestracji w ciągu 24 godzin, informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto będziemy przechowywać odpowiednie adresy IP oraz czasy rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie rejestracji i jeśli to konieczne, poinformowanie Państwa o  możliwym niewłaściwym wykorzystaniu danych osobowych. Tylko adres e-mail jest konieczny do wysłania newslettera. Specyfikacja dodatkowych, osobno zaznaczonych danych jest dobrowolna i zostanie wykorzystana do osobistego kontaktu. Po potwierdzeniu zapisujemy Państwa dane w celu wysłania newslettera (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO). Wyrażając zgodę na przesyłanie biuletynu, można zawsze go odwołać i się z niego wypisać. Można anulować anulowanie, klikając link podany w każdym e-mailu z biuletynem.

Używamy MailChimp jako naszej platformy do automatyzacji marketingu. WEBOMATIC® Maschinenfabrik GmbH korzysta z e-mail marketingu od The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), aby informować Państwa o nowościach w firmie. Twoje dane lub sposób użytkowania będą przechowywane elektronicznie oraz oceniane i przetwarzane w celu poprawy naszej obsługi klienta. Otrzymane dane nie będą ujawniane stronom trzecim. Subskrybując nasz Newsletter, potwierdzacie Państwo, że informacje przekazujecie do przetwarzania MailChimp i zgadzacie się z ich polityką prywatności i warunkami Privacy Policy and Terms.

Można odwołać swoją zgodę na przesyłanie newslettera WEBOMATIC® w dowolnym momencie bezpłatnie. Można zgłosić odwołanie, klikając podany link w każdym e-mailu z newsletterem lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe określone w polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i wykorzystania danych w Newsletterze WEBOMATIC kliknij tutaj (Polityka Prywatności Newsletter WEBOMATIC) 

Zrzeczenie się
Informacje przedstawione na tej stronie internetowej nie są prawnie wiążące, służą wyłącznie prezentacji naszych produktów, a także dostarczeniu klientom pierwszych wrażeń. Istniejące informacje nie mogą zastąpić porady specjalisty. Porady wyszkolonego personelu są zawsze niezbędne w kontekście decyzji gospodarczych i prawnych. Niniejszym wyraźnie zaznaczamy, że informacje podane na tej stronie internetowej nie są kompletne, jednoznaczne, ani aktualne. Odniesienia („Linki”) do niepochodzących treści służą jedynie zwiększeniu przyjazności dla użytkownika, a WEBOMATIC® Maschinenfabrik nie popiera ani nie przyjmuje takich treści.  Po upływie terminu redagowania poszczególnych stron mogły nasępić zmiany w produktach i usługach. Ilustracje mogą również zawierać sprzęt, który nie jest objęty standardowym zakresem dostawy lub usługi. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Korzystanie z zawartości strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.  Wkładki oznaczone nazwą odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy.

Prawa autorskie

Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowemu prawu autorskiemu. Wszelkie użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub reprodukcji treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieuprawnione powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i plików do pobrania do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Prezentacja tej witryny w ramkach zewnętrznych jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.