Kontrola Pojedynczego Gniazda (SCC) WEBOMATIC

W przypadku awarii przykładowo płyt zgrzewających, cięcia po obwodzie, systemu grzania czy elementów pneumatyki, podobne maszyny w tej branży muszą zostać zatrzymane.

Z Kontrolą Pojedynczego Gniazda SCC (Singly Cavity Control) WEBOMATIC, to już historia: każde gniazdo jest osobno kontrolowane.

W przypadku awarii każde gniazdo można wyłączać z osobna, a produkcja może być kontynuowana bez przerywania.

To maksymalizuje niezawodność procesu i zdecydowanie zmniejsza koszty. Dzięki gwarantowanemu i ciągłemu procesowi produkcji, WEBOMATIC SCC gwarantuje, że naprawa może być przeprowadzona po skończonej produkcji.

W ten sposób WEBOMATIC SCC przyczynia się do ekonomicznej, wydajnej i oszczędzającej zasoby produkcji, która orientuje i zabezpiecza pakowanie klienta nawet w takich trudnych do przewidzenia sytuacjach awaryjnych.